Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat zamieszkałych na terenie miasta Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego, a także ich rodziców/ opiekunów prawnych i dziadków do udziału w projekcie pt.: „Aktywnie i sportowo w Piotrkowie na filmowo” dofinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest wsparcie dzieci prezentujących deficyty rozwojowe przejawiające się nieśmiałością, brakiem asertywności i wiary we własne siły, trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami, izolujących się i/lub unikających kontaktów z innymi dziećmi lub wykluczonymi z grup rówieśniczych, nieakceptowanych, prześladowanych przez rówieśników, nadmiernie lękliwych, mających problemy w nauce.

W ramach projektu oferujemy nieodpłatnie udział w następujących zajęciach dla dzieci:

 • Zajęciach sportowych obejmujących trening ogólny i zajęcia choreograficzne
 • Cyklu 10 warsztatów w tym
  1. Warsztatach z choreografii intuicyjnej dla dzieci
  2. Zajęciach aktorskich
  3. Warsztatach akrobatycznych
  4. Warsztatach kulinarnych (2 spotkania)
  5. Warsztatach z psychologiem/terapeutą (2 spotkania)
  6. Warsztatach z akrobatyki powietrznej w plenerze
  7. Warsztatach improwizacji w tańcu intuicyjnym
  8. Hulaj w ruchu – warsztatach dla rodziców z dziećmi
  • oraz warsztatach filmowych wspólnych dla dzieci i rodziców/ opiekunów prawnych/dziadków.

   Udział w zajęciach jest bezpłatny. W celu zapisu na zajęcia należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka lub kartę zgłoszenia rodzica i dostarczyć ją osobiście do biura fundacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Polnej 1 lub mailem (skan podpisanego dokumentu) na adres e-mail: piotrkowskafundacjatalentow@gmail.com w terminie do 10 września br.

   Dodatkowe informacje na temat zajęć proponowanych w ramach projektu uzyskać można również pod numerem telefonu: 667921238 lub 508 075237.
   Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajduje się tutaj.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *